Στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός του σχεδίου αναβάθμισης, ανέρχεται στις 50.000€ ανά επιλέξιμη κατοικία ή 100.000€ ανά ΑΦΜ ωφελούμενου δικαιούχου (όταν πρόκειται για πάνω από μια κατοικίες), ενώ ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες φτάνει τις 80.000€.

Παρακαλούμε επιλέξτε κατηγορία για να μάθετε περισσότερα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 10.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 20.000€.

Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν βασικό ποσοστό επιχορήγησης 65% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 10% για ενεργειακή αναβάθμιση από κατηγορία Η. ή Ζ. σε κατηγορία τουλάχιστον B., καθώς και 10% επιπλέον επιχορήγηση λόγω COVID-19 σε όσους προχωρήσουν σε αναβάθμιση την περίοδο 2020 – 2021.

Συνεπώς, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για την 1η Κατηγορία είναι 85%.

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 10.000€ έως 20.000 € ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 20.000€ έως 30.000€.

Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν βασικό ποσοστό επιχορήγησης 55% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 10% για ενεργειακή αναβάθμιση από κατηγορία Η. ή Ζ. σε κατηγορία τουλάχιστον B., καθώς και 10% επιπλέον επιχορήγηση για τον COVID-19 σε όσους προχωρήσουν σε αναβάθμιση την περίοδο 2020 – 2021.

Συνεπώς, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για τη 2η Κατηγορία είναι 75%.

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 20.000€ έως 30.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 30.000 € έως 40.000€.

Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν βασικό ποσοστό επιχορήγησης 50% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 10% για ενεργειακή αναβάθμιση από κατηγορία Η. ή Ζ. σε κατηγορία τουλάχιστον B., καθώς και 10% επιπλέον επιχορήγηση για τον COVID-19 σε όσους προχωρήσουν σε αναβάθμιση την περίοδο 2020 – 2021.

Συνεπώς, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για την 3η Κατηγορία είναι 70%.

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 30.000€ έως 50.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 40.000€ έως 70.000€.

Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν βασικό ποσοστό επιχορήγησης 45% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 10% για premium ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς και 10% επιπλέον επιχορήγηση για τον COVID-19 σε όσους προχωρήσουν σε αναβάθμιση την περίοδο 2020 – 2021.

Συνεπώς, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης την 4η Κατηγορία είναι 65%.

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 50.000€ έως 90.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 70.000€ έως 120.000€.

Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν βασικό ποσοστό επιχορήγησης 35% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 10% για ενεργειακή αναβάθμιση από κατηγορία Η. ή Ζ. σε κατηγορία τουλάχιστον B., καθώς και 10% επιπλέον επιχορήγηση για τον COVID-19 σε όσους προχωρήσουν σε αναβάθμιση την περίοδο 2020 – 2021.

Συνεπώς, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για την 5η Κατηγορία είναι 55%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να διαθέτει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Απαιτείται ακόμη, απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία υποβάλλεται μέσω αίτησης από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας μαζί με τις επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, για επιπλέον μη κοινόχρηστες ενεργειακές παρεμβάσεις αναβάθμισης.

Τέλος, χρειάζεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το συνολικό τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να διαθέτει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Απαιτείται ακόμη, απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία υποβάλλεται μέσω αίτησης από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας.

Τέλος, χρειάζεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το συνολικό τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Προσοχή: Η αίτηση για πολυκατοικία Τύπου Β, αφορά μόνο σε αυτοτελείς παρεμβάσεις αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων και όχι παρεμβάσεις σε διαμερίσματα.

Οι διαφορές με το «Εξοικονόμηση κατ’οίκον»

Σημαντικές είναι οι βασικές αλλαγές στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» σε σχέση με τις προηγούμενες δράσεις του «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον». Μεταξύ άλλων, αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό το ύψος της επιδότησης που μπορεί να εισπράξει ο δικαιούχος για να αναβαθμίσει ενεργειακά την κατοικία του.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ακόλουθο: Έστω, ότι ένας ιδιοκτήτης παρουσιάσει το ανώτατο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού που είναι οι 50.000 ευρώ και υποτεθεί ότι ανήκει στην εισοδηματική κατηγορία με το ανώτατο ποσοστό επιδότησης του 65% συν 20% τα μπόνους ( premium covid-19 και ενεργειακό), τότε θα δικαιούται το ποσό των 42.500 ευρώ, δηλ. επιδότηση 85% επί του συνολικού προϋπολογσιμού. Στο προηγούμενο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανερχόταν στις 17.500 ευρώ (στις 25.000 ευρώ ήταν ο υψηλότερος επιλέξιμος προϋπολογισμός δαπανών και στο 70% το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης αν ο δικαιούχος είχε και δύο παιδιά).

Στο νέο πρόγραμμα, αν ένας ιδιοκτήτης κατοικίας ανήκει στην υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία, τότε επιδοτείται για το 35% των δαπανών. Κι αν συνυπολογιστούν και τα δύο μπόνους συνολικού ύψους 20% τότε ανεβαίνει στο 55%. Άρα, το ποσό της ενίσχυσης επί των 50.000 ευρώ διαμορφώνεται στις 27.500 ευρώ. Πιο αναλυτικά, οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, είναι:

Τα παραδείγματα των αλλαγών που είδαμε πιο πάνω, παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον σχετικό πίνακα με τα εισοδηματικά κριτήρια.

Πιο συγκεκριμένα καθιερώνεται η υποχρέωση της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες. Η προϋπόθεση αυτή ανεβάζει τις δαπάνες, αλλά τα ποσά της επιδότησης είναι επίσης αυξημένα.

Αυτό επιτυγχάνεται με τα τρία premium:

  • Ενεργειακό premium για κατηγορίες Η και Ζ που προχωρούν σε αναβάθμιση σε κατηγορία τουλάχιστον Β: +10%.
  • COVID-19 premium για τα έτη 2020 – 2021: +10%.
  • Ειδική προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Ένα φυσικό πρόσωπο θα μπορεί να αιτηθεί την επιδότηση περισσοτέρων της μίας κατοικίας, με τον επιλέξιμο προϋπολογισμό των δαπανών να ανέρχεται στις 100.000 ευρώ.

Στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν η κατηγορία Δ.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ενεργειακών παρεμβάσεων 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη KWh και ανώτατος συνολικά επιλέξιμος προϋπολογισμός (ενεργειακές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις αυτονόμησης) 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία ή 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου.

  • Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας
  • Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)
  • Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)

Ελάχιστος ενεργειακός στόχος αναβάθμισης κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες

Προβλέπεται διακριτός προϋπολογισμός και διαφορετική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (από 3 Δεκεμβρίου) και δύο τύποι αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Αίτηση Πολυκατοικίας τύπου Α: Κοινόχρηστες παρεμβάσεις και παρεμβάσεις στα επιμέρους διαμερίσματα.
  • Αίτηση Πολυκατοικίας τύπου Β: Μόνο Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις

Επίσης, αναφορικά με τα κίνητρα στις πολυκατοικίες, δίνεται οριζόντια σε όλους τους ιδιοκτήτες βασικό ποσοστό επιχορήγησης 60% ανεξαρτήτως εισοδήματος το οποίο προσαυξάνεται με 10% για τα έτη 2020 – 2021 (COVID-19 premium), ενώ προβλέπεται Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης, με ειδική προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Επιπλέον, δίνεται ενεργειακό premium 10% στις αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Α, όταν οι παρεμβάσεις οδηγούν σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (αναβάθμιση κτιρίου από Ζ/Η ενεργειακή κατηγορία σε τουλάχιστον Β).

Κατεβάστε τον Οδηγό και το Παράρτημα του Προγράμματος

“Εξοικονομώ – Αυτονομώ”

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Ή ΤΥΠΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1126x440 γασιμ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1128x145 wasim